Kullanıcı Sözleşmesi

 

Moovibo, kullanıcılarına internete bağlı bilgisayar ve diğer elektronik/mobil cihazlar ile İnternet üzerinden sinema filmlerine erişebilmesini sağlayan, kişiselleştirilmiş bir abonelik hizmeti sunar. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi Tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerini belirlemektedir.

 

Kullanıcı, işbu Kullanıcı Sözleşmesi’ni ve www.moovibo.com internet sitesinde ve “Moovibo” isimli mobil uygulamada elektronik olarak onay vermesi ile kabul ettiğini, söz konusu onay ile birlikte üyelik işleminin tamamlandığını ve işbu Sözleşme’nin yürürlüğe girdiğini, Sözleşme hükümlerinin tamamını okuduğunu, anladığını, onayladığını yukarda belirtilen internet sitesinde ve mobil uygulamada yer alan “Gizlilik Politikası ve Aydınlatma Metninin” işbu Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçası ve eki olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Eğer anlaşmaları kabul etmiyorsanız, Moovibo hizmetlerinden faydalanamazsınız.

 

 1. Tanımlar

 

Moovibo: Maslak Mah. Maslak Meydan Sok. Veko Giz Plaza No:3/85 Sarıyer - Sarıyer / İstanbul / Türkiye adresinde mukim, “Moovibo Medya Ve Dijital Yayın Hizmetleri Limited Şirketi”ni,

 

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,

 

Kişisel Veri İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü̈ işlemi

 

Açık Rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızayı,

 

Site/Uygulama: www.moovibo.com URL’li internet sitesi ve “Moovibo” isimli mobil uygulamayı,

 

Sözleşme: İşbu Kullanıcı Şartlarını içeren metni ve bu metnin ayrılmaz parçası olan Gizlilik Politikası ve Aydınlatma Metni’ni,

 

Kullanıcı: İnternet Sitesi veya Mobil Uygulama üzerinden Moovibo’nun sunmuş olduğu hizmetlere abone olan kimseyi, ifade eder,

 

Dijital İçerik: Moovibo tarafından, Site/Uygulama üzerinden sunulan televizyon veya sinema filmi, kısa film gibi görsel ve işitsel her türlü içeriği,

 

ifade eder.

 

 1. Sözleşmenin Konusu Hizmetler

 

Moovibo, Site/Uygulama üzerinden Ayda 1, 3, 5 filmlik paketler halinde veya tek film kiralama seçenekleri ile, Dijital İçerik Hizmetleri’ni ücreti karşılığında sunmaktadır. Moovibo, seçilen hizmet kategorisine ilişkin lisans sınırlamaları dahilinde, önceden belirtilen fiyat ve koşullarda Kullanıcı’ya sunmayı; Kullanıcı da Moovibo kullanıcı şartlarını kabul ederek hizmet bedelini zamanında Moovibo’ya ödemeyi taahhüt eder. Moovibo, sunulan herhangi bir hizmetin içeriğini ve şeklini değiştirebilir, askıya alabilir veya sonlandırabilir, kendi takdirinde olmak üzere hizmet bedelini değiştirebilir.

Tek film kiralamalarında, Kullanıcı, filmi tek seferde tek bir aygıtta izleyebilir, 30 gün içerisinde oynatılabilir ve oynatmanın başlamasından itibaren 48 saat içerisinde tamamlanmalıdır (durdurma, duraklatma ya da yeniden başlatma bu süreyi uzatmaz).

 

 

 1. Kullanıcının Hakları ve Yükümlülükleri

 

Kullanıcı, Site’ye üye olmadan önce, işbu Sözleşme’nin şartlarını dikkatlice okuduğunu; 18 yaşından büyük olduğunu; üyelik bilgilerini kendi rızası ile, gerçeğe uygun, eksiksiz ve gerektiği gibi doldurarak ve Site’de yer alan “kabul” butonunu işaretleyerek Sözleşme’de yer alan şartları tamamen kabul ettiğini ve “kabul”, butonunu işaretlediği an iş bu sözleşmenin hüküm ve sonuç doğuracağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

3.1 Kullanıcının Hakları

 

Kullanıcı kayıt olurken sağladığı elektronik posta adresi ve oluşturduğu şifreyi kullanarak Site/Uygulama’ya erişebilir. Ödeme yükümlülüklerini yerine getirdiği ölçüde, işbu sözleşme çerçevesinde, seçtiği abonelik hizmetinden yararlanma hakkına sahiptir.  Ancak, Moovibo tarafından Kullanıcılara sunulan içerikler lisanslıdır, sunulan içeriklerin Kullanıcılara satıldığı anlamı çıkarılamaz. Kullanıcı, Moovibo hizmetleri hakkında daha fazla bilgi edinmek, istek ve şikayetlerini bildirmek için, hello@moovibo.com her zaman elektronik posta yollayabilir, 0212 269 11 86 No’lu Müşteri Destek Hattına mesai saatleri içerisinde ulaşabilir. 

 

 • Kullanıcının Yükümlülükleri

 

 

İşbu Sözleşme uyarınca Kullanıcı aşağıda sayılanları yapmayı kabul, beyan ve taahhüt etmektedir:

 • Site/Uygulama’yı kullanabilmek için kayıt formunu doldurmayı, geçerli bir elektronik posta adresi sağlamayı ve güvenli bir şifre belirlemeyi,
 • Kayıt aşamasında doğru bilgiler vermeyi, söz konusu bilgilerde bir değişiklik olması halinde Moovibo’yu derhal bilgilendirmeyi,
 • Belirlemiş olduğu şifrenin gizliliği ve korunması için özen göstermeyi,
 • Hesabının güvenliğinden endişe duyduğu hallerde, derhal Moovibo’ya bildirmeyi,
 • İşbu Sözleşme’ye aykırı olarak, uygunsuz kullanımı engellemeyi ve/veya bu tip kullanımı derhal Moovibo’ya bildirmeyi,
 • Moovibo ürün ve hizmetlerinden faydalanmak için gerekli ve yeterli internet erişimi sağlamayı,
 • Site/Uygulama’ya erişimi destekleyen bir cihaz kullanmayı,
 • Bağlantılarının güvenliğinin sağlamayı ve bu çerçevede gerekli tedbirleri alacağını,
 • Hizmet Bedelini Moovibo tarafından kabul edilen bir ödeme yöntemi ile ifasını
 • İşbu Sözleşme koşullarında yapılan değişiklikleri takip etmeyi.

 

 

İşbu Sözleşme uyarınca Kullanıcı aşağıda sayılanları yapmamayı kabul, beyan ve taahhüt etmektedir:

 

 • Moovibo’nun izni olmaksızın hesabınızı üçüncü bir kişiye devretmemeyi
 • Dijital İçeriği; satmamayı, kiralamamayı, dağıtmamayı, yayınlamamayı,
 • Moovibo hizmetlerinin kamuya açık işlemlerde kullanmamayı,
 • Site/Uygulama üzerinde değişiklik veya uyarlama yapmamayı,
 • Moovibo’nun sağlamış olduğu erişim yolları (Site/Uygulama) dışında başka bir yoldan erişim sağlamamayı,
 • Moovibo hizmetine erişmek için herhangi bir robot, örümcek, kazıyıcı veya başka otomatik yollar kullanmamayı,
 • İşbu sözleşmeye aykırı biçimde, Dijital İçeriği kopyalamamayı, transfer etmemeyi, görüntülememeyi,
 • Dijital İçeriklerin kopyalanmasını engelleyen/kısıtlayan özellikleri etkisiz hale getirmemeyi ve bunlara müdahale veya teşebbüs etmemeyi,
 • Moovibo’ya ait fikri mülkiyet haklarını ihlal etmemeyi,
 • Sunulan içeriğe ait telif hakkı, patent, ticari marka, ticari sır, veya diğer mülkiyet hakları gibi fikri mülkiyet haklarını ihlal etmemeyi,
 • Site/Uygulama veya diğer kullanıcılara zarar verecek virüs, solucan veya benzer zararlı teknolojileri kullanmamayı ve dağıtmamayı,
 • İçerik değerlendirme sistemini ve herhangi bir Moovibo hizmetini manipüle etmeye yönelik davranışlarda bulunmamayı,
 • Moovibo hizmetlerinin sunulması için kullanılan Site/Uygulama ve diğer yazılımları kaynak koda dönüştürmemeyi, bunlar üzerinde tersine mühendislik yapmamayı veya parçalara ayırmamayı,
 • Herhangi bir veri madenciliği, veri toplama ya da çıkarma yöntemi kullanmamayı.

 

 

 

 1. Moovibo’nun Beyan, Hak ve Yükümlülükleri

 

 

Moovibo, tek taraflı olarak, Kullanıcı muvafakati aranmaksızın, hizmetin kullanım sınırını ve şeklini, Kullanıcının faydalanacağı hizmetleri değiştirebilir. Moovibo, bu tür değişikliklerin kullanıcı için geçerli olmadan 30 gün önce Kullanıcılara bildireceğini kabul ve taahhüt etmektedir. Ayrıca, Moovibo, tamamen kendi takdirinde olmak üzere Site/Uygulama’da yer alan bilgileri, işbu üyelik sözleşmesini ve Site/Uygulama’da yer alan gizlilik ilkeleri de dahil her türlü politikayı, hüküm ve şartı,  uygun göreceği herhangi bir zamanda, yürürlükteki mevzuat hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla Site/Uygulama’da ilan ederek önceden bildirmeksizin tek taraflı olarak değiştirebilir. Moovibo tarafından sayılan hususlara ilişkin yapılan değişiklikler, Site/Uygulama’da ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, değişiklik yapılmamış olan hükümler aynen yürürlükte kalmaya devam edecektir. Ayrıca Moovibo, internet sitesine ait alan adını ve Site/Uygulama’nın görünümünü, içeriğini ve dijital içerikleri her zaman için değiştirme hakkını saklı tutar.

 

Moovibo, Kullanıcı Sözleşmesi’ni, Kullanıcı ile ilişkili haklarını ve yükümlülüklerini, herhangi bir zamanda bir başka tarafa devredebilir veya temlik edebilir, bu şekil bir devir  veya temlik durumunda Kullanıcı, Moovibo ile iş birliğinde bulunmayı kabul etmiş sayılır.

Moovibo işbu Sözleşme kapsamında sunmuş olduğu hizmetler, Kullanıcı’ya donanım ve/veya yazılım temini veya mevcut donanım ve/veya yazılımın düzgün çalışması konusunda bir taahhüt ya da garanti verdiği anlamına gelmemektedir. İlaveten, Kullanıcı’nın her türlü elektronik/mobil cihazda meydana gelebilecek arızalar, kayıp ve diğer kayıpların sorumluluğu Moovibo’nun sorumluluğunda değildir. Moovibo, Site/Uygulama’ya erişimin ve Site/Uygulama’daki hizmetlerden Kullanıcı’nın yararlanmasının sürekli, kesintisiz olacağı, Site/Uygulama’ya ve erişimin güvenli ve hatasız olacağı veya hizmetlerin (kalitesinin) aynı şartlarla olacağını taahhüt etmemektedir. Moovibo, savaş, terör, grev, genel elektrik kesintisi, deprem, su baskını, olağanüstü hal, siber saldırı, cihazlara virüs bulaşmış olması veya benzer mücbir sebeplerden dolayı hizmetin verilmemesi ilişkin yaşanacak sorunlardan sorumlu tutulamaz. Kullanıcı adı olarak kullandığı elektronik posta adresi ve/veya şifrenin hatalı girilmesi nedeniyle hizmetlerden faydalanamaması durumunda Moovibo’nun  sorumluluğu bulunmaktadır.

Moovibo, Site/Uygulama’nın geliştirilmesinden ve/veya teknik bir sorunun giderilmesinden kaynaklanan nedenlerle Site/Uygulama’ya erişimi askıya alabilir veya hizmeti tamamen durdurabilir. Moovibo’nun, Site/Uygulama’nın geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı Kullanıcı veya üçüncü şahıslara karşı hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Moovibo, işbu sözleşmedeki şartlardan bir veya birkaçının Kullanıcı tarafından ihlal edilmesi durumunda herhangi bir ihtar, uyarı ya da bilgi vermeye gerek olmaksızın kullanımı kısıtlamaya ya da herhangi bir zamanda son verme hakkına ve üyeliği iptal etme hakkına sahiptir.

Moovibo, Üçüncü taraflarca kendi ürünleri veya hizmetleri ile bir arada sunulan özel promosyon planları veya üyelikleri de dahil olmak üzere, birkaç farklı üyelik planı sunabilir. Moovibo, bu gibi üçüncü taraflarca sunulan ürünlerden veya hizmetlerden sorumlu tutulamayacağını beyan etmektedir.

 

 

 

 1. Kişisel Verilerin Korunması

 

Kullanıcı, Moovibo hizmetlerini kullanabilmek için bazı bilgileri sunmak zorundadır. Moovibo’ya kayıt için vermiş olduğu bütün kişisel bilgileri kendi rızasıyla sağladığını, Moovibo tarafından Kişisel Verilerin İşlenmesini kabul ettiğini, söz konusu bilgilerin doğru ve kendisine ait olduğunu, söz konusu bilgilerde bir değişiklik olması halinde derhal bildireceğini, aksi takdirde hukuki ve cezai tüm sorumluluğun tarafına ait olduğunu; Moovibo’nun bu nedenle herhangi bir zarara uğraması halinde, her türlü zararı ayrıca bir mahkeme kararına gerek kalmaksızın ilk talep anında, peşinen tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

Kullanıcı, işbu Sözleşme’yi üye olunması sırasında onaylayarak; kendisi hakkında vermiş olduğu kişisel bilgiler ile Site/Uygulama’ya giriş ve bağlantı ile kullanım kayıt ve bilgilerinin, bunlara ait verilerin Moovibo tarafından saklanmasını, depolanmasını, yedeklenmesini, silinmesini, kayıt altına alınmasını, kontrol edilmesini; işbu Sözleşme ve Gizlilik Politikası ve Aydınlatma Metni çerçevesinde Kişisel Verilerin İşlenmesi’ni kabul eder.

 

Buna göre; Moovibo, işbu Sözleşme ve Gizlilik Politikası ve Aydınlatma Metni çerçevesinde Kullanıcı’ya ait her türlü bilgi ve kayıtları resmi makamlarla paylaşabilir, kendisi kayıt altına alabilir, kontrol edebilir, yedekleyebilir, saklayabilir ve sair şekillerde İşleyebilir. Ayrıca, Moovibo, bu kapsamda kendisine aktarılan kişisel verileri hizmet kalitesinin artırılması amacı ile ve tüketici sorularına cevap vermek üzere, elektronik posta, posta veya telefon yoluyla kullanabilir.

Moovibo, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamındaki sorumluluklarını yerine getireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Kullanıcı’nın KVKK kapsamındaki kişisel verilerinin işlenmesi, aktarılması ve/veya muhafaza edilmesi ile ilgili talepleri yine aynı Kanunu’n belirttiği yöntemler ile Moovibo’ya iletmelidir. Moovibo, Kanun kapsamında iletilen talepleri en kısa sürede, her halükarda en geç 30 gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır.

Kullanıcı’nın, talebin reddi, cevabın yetersiz bulması veya süresinde cevap alamaması hallerinde, cevabı aldıktan itibaren 30 ve her halükarda başvuru tarihinden itibaren 60 gün içinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na şikayette bulunma hakkı saklıdır.

 

 

 1. Fikri Mülkiyet Hakları

 

Moovibo, hizmetlerinin sunulduğu Site/Uygulama’ya dair tüm fikri mülkiyet haklarını saklı tutmaktadır. Kullanıcı’nın ücretli Moovibo hizmetlerini kullanması ulaştığınız içerikler üzerinde Kullanıcı’ya mülkiyet hakkı kazandırmaz. Site/Uygulama’daki ticari markalar, logolar, alan adları ve Moovibo’nun diğer özelliklerinin mülkiyeti Moovibo’ya veya lisans verenlere aittir. İşbu sözleşme Kullanıcılara Moovibo marka özelliklerini kullanma hakkını vermemektedir.   

 

 

 1. Hizmet Bedeli ve Faturalama

 

Kullanıcı, seçtiği pakete göre Site/Uygulama’da belirtilen, taahhütlü veya peşin olarak sunulan ücretli içerik hizmetlerine ilişkin hizmet bedellerini, bildirilen şekillerde ödemeyi, bu ödemeyi yapmadıkça Moovibo’nun sunmuş olduğu hizmetlerden yararlanamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

Kullanıcı, Site/Uygulama’da belirtilen ödeme yöntemi ile hizmet bedelinin Kredi Kartı’na yansıtılmasını kabul etmektedir. Moovibo, hizmet bedellerinde veya vergi oranlarında meydana gelen değişiklikleri hizmet bedellerine yansıtabilecektir. Moovibo’nun Tablo’da belirtilen fiyatlarda değişiklik yapma hakkı her zaman saklıdır.

 

 

 1. Sözleşmenin Sona Ermesi

 

 

Moovibo, Kullancı’nın Kullanıcı Sözleşmesi’ne, Gizlilik Politikası’na, yürürlükteki ilgili mevzuata aykırı davranışlarını tespit etmesi halinde süre vermeksizin sözleşmeyi feshetme hakkına sahiptir. Ayrıca, Moovibo, işin yerine getiriliş biçimindeki değişikliklere bağlı olarak tamamen ve tek taraflı kararı ile bu sözleşme çerçevesinde sunmuş olduğu hizmetleri Kullanıcılarına sunmaktan vazgeçebilir. Bu durumda Kullanıcıların her hangi bir tazminat hakkı bulunmamaktadır. Belirtilmelidir ki, Moovibo, Kullanıcı’nın aykırı davranışı ile neden olduğu maddi, manevi, müspet-menfi  zararlardan doğacak tazminat haklarını saklı tutmaktadır.

 

Kullanıcı, iş bu sözleşmeyi hesabını silerek veya Moovibo’yu bilgilendirerek her zaman  üyeliğini sonlandırabilir. Yalnızca aboneliğini sonlandırdığı hallerde faturalama döneminin sonuna kadar abone  olduğu Moovibo hizmetinden yararlanmaya devam edebilir, bu süre içinde Kullanıcı Sözleşmesi ile bağlı olmadığını ile süremez. Kullanıcı’nın yapmış olduğu ödemelerin iadesini isteme hakkı bulunmamaktadır.

Kullanıcı, tek taraflı olarak üyeliğini sonlandırdığında, işbu Sözleşme kapsamında verdiği kişisel verilerinin silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini talep edebilir. Kullanıcı’nın kişisel verilerinin silinmesine, yok edilmesine veya anonimleştirilmesine ilişkin talepler bu sözleşmenin ayrılmaz parçası olan Gizlilik Politikası ve Aydınlatma Metni’nde öngörülen usul ve esaslara göre değerlendirilir.

 1. Uyuşmazlık Çözümü

 

İşbu Sözleşme’nin uygulanmasından ve/veya Kullanıcı ‘ya sunulan hizmetin kullanımından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ile İcra Müdürlükleri yetkilidir. Ayrıca, Kullanıcı Ticaret Bakanlığı’nın her sene belirlediği parasal sınırlar dahilinde yerleşim yerindeki Tüketici Hakem Heyetlerine başvurma hakkı ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamındaki şikayet ve itiraz usulleri saklıdır.

 

 

 1. Yürürlük

 

İşbu Kullanıcı sözleşmesi, Kullanıcı tarafından her hükmü okunarak tamamen anlaşılmıştır. İşbu sözleşme Üye tarafından elektronik ortamda onaylanarak onaylandığı an itibariyle yürürlüğe girmiş ve taraflardan biri feshedene kadar yürürlükte kalacaktır. Sözleşme koşullarını kabul ederek üyeliğini gerçekleştiren Kullanıcılar daha sonra koşulların geçersiz olduğunu, Sözleşme’yi kabul etmediklerini iddia edemezler.

İşbu Kullanıcı Sözleşmesinin herhangi bir hükmü veya hükümlerinin geçersiz, yasalara aykırı veya uygulanamaz olduğunun tespiti durumunda, kalan hükümlerin geçerliliği, yasallığı ve uygulanabilirliği tam olarak yürürlükte kalmaya devam edecektir
Loading...